Akumulačné nádrže

Nachádzate sa tu

Akumulačné nádrže sú zakryté podzemné vodotesné nádrže bez odtoku na akumuláciu splaškovej odpadovej vody, zvyčajne vyprázdňované fekálnym vozidlom. 

Nádrže s odtokom sa využívajú na uskladnenie dažďovej vody s možnosťou ďalšieho využitia, ako je polievanie, prípadne využitie vody na technické účely. Železobetónové nádrže sú vyrábané z betónu triedy C 30/37. Spoj stropná doska a nádrž je tesnená cez gumové tesnenie a skrutkové spoje. Spoj vodotesný a trvale pružný.

Variabilnosť rozmerov nájdete v katalógu na strane 25