Produkty

Odlučovač ropných látok je zariadenie, ktoré je vyrobené zo železobetónu triedy C35/45 XF4 s trojvrstvovým ochranným polyuretánovým náterom.
Používa sa na zachytenie a odlúčenie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu obsiahnutých v odpadovej vode predtým, než je odvedená do kanalizácie alebo do ČOV.
Sú určené pre čerpanie odpadových, dažďových vôd a všade tam, kde nie je možný gravitačný odtok.

O našej firme

V-ALFATEC je členom BG-Graspointner Group a bola založená v roku 2007. Spoločnosť vyrába a predáva odlučovače ropných látok, lapače tukov, retenčné, akumulačné, vodomerné šachty a prečerpávacie stanice, ktoré sú hlavným prínosom v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť V-ALFATEC sa etablovala aj na zahraničných trhoch. Exportujeme do Čiech, Maďarska, Rumunska, Rakúska, Slovinska a Chorvátska prostredníctvom sesterských a obchodných partnerov BG koncernu. Celkový export za rok 2017 tvorí takmer 24 % z celkových tržieb.

BG

Výrobky nájdu uplatnenie všade tam, kde existuje znečistenie povrchových vôd a kde je potreba vodu vyčistiť a nečistoty odstrániť.

Medzi základné ciele spoločnosti patrí rozvoj nových technológií, rozvoj v oblasti čistenia odpadových vôd a poskytovanie poradenstva o produktoch.

Jednou z našich najdôležitejších výhod je variabilita technických riešení. Garantujeme dlhodobé zachovanie deklarovaných výstupných hodnôt a nízkonákladovú prevádzku.

Kontaktujte nás

Zaujali vás naše produkty?

Mapa