Lapače tukov

Nachádzate sa tu

Používa sa na zachytenie a odlúčenie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu obsiahnutých v odpadovej vode predtým, než je odvedená do kanalizácie alebo do ČOV.

Lapač tukov je zariadenie, ktoré je vyrobené zo železobetónu triedy C 35/45 XF4 s ochranným polyuretánovým náterom, ktorý zabezpečuje dokonalú a bezproblémovú údržbu zariadenia, zvyšuje odolnosť betónu voči chemickým látkam vznikajúcim pri rozkladaní organického odpadu a zabezpečuje nulovú nasiakavosť betónu. Odpadové vody natekajú potrubím do lapača tuku. Tu dochádza ku gravitačnému odlúčeniu tukov na hladine.

Tuky sa v lapači tukov v dôsledku zádržného objemu ochladzujú. Tuky pri znížení teploty (ochladení) tuhnú a dochádza k ich vyplávaniu na hladinu. Prečistená voda odteká cez nerezové bariérové zariadenie a následne plastovým potrubím do kanalizácie.
Obsah lapača tuku sa periodicky odstraňuje každých 14 dní, maximálne však raz za mesiac. Pre jednoduchú údržbu prítokového potrubia slúži vtokový usmerňovač prúdenia vody. Tento usmerňovač je vyrobený z ušľachtilej ocele a jednoduchým odistením sa odklopí od steny nádrže, čím je umožnený bezproblémový prístup k prítokovému potrubiu.

Používa sa ako predradená čistiaca jednotka, osadená na samostatnú oddelenú kanalizáciu, ktorou priteká voda znečistená tukom a zvyškami jedla. Spoľahlivo chráni verejnú kanalizáciu pred zanášaním a upchaním tukom.

Dosahovaná kvalita vyčistenej vody: max. 25 mg/l extrahovateľných látok vo vyčistenej vode.

Vlastnosti

  • Ľahká manipulácia
  • Nákladovo efektívny vzhľad
  • Zachytávanie živočíšnych a rastlinných tukov v odpadových vodách
  • Možnosť výroby atypických LT aj v plastovom prevedení

Oblasti použitia

Tieto zariadenia sú väčšinou používané v zariadeniach, pre spracovanie mäsa a výroby jedál, ako sú:

  • veľkovývarovne
  • stravovacie zariadenia
  • výdajne stravy
  • prípravne grilovaných, pečených a fritovaných jedál
  • lisovne olejov

Výrobný sortiment lapačov tuku LT Alfa B nájdete v katalógu na strane 12