Produkty

Nachádzate sa tu

Odlučovač ropných látok je zariadenie, ktoré je vyrobené zo železobetónu triedy C35/45 XF4 s trojvrstvovým ochranným polyuretánovým náterom.
Používa sa na zachytenie a odlúčenie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu obsiahnutých v odpadovej vode predtým, než je odvedená do kanalizácie alebo do ČOV.
Sú určené pre čerpanie odpadových, dažďových vôd a všade tam, kde nie je možný gravitačný odtok.
Retenčné nádrže sú zakryté podzemné vodotesné nádrže s odtokom a využívajú sa na zadržanie dažďovej vody.
Nádrže Alfa MODUL sú zakryté podzemné vodotesné nádrže s odtokom a využívajú sa na zadržanie dažďovej vody
Nádrže Alfa MODUL sú zakryté podzemné vodotesné nádrže s odtokom a využívajú sa na zadržanie dažďovej vody.
Akumulačné nádrže sú zakryté podzemné vodotesné nádrže bez odtoku na akumuláciu splaškovej odpadovej vody, zvyčajne vyprázdňované fekálnym vozidlom. 
Železobetónová nádrž sa využíva ako šachta, do ktorej je možné zabudovať rôzne technologické vystrojenia.