Vodomerné a armatúrne šachty, káblové šachty

Nachádzate sa tu

Železobetónová nádrž sa využíva ako šachta, do ktorej je možné zabudovať rôzne technologické vystrojenia.

Železobetónová šachta je riešená ako priestorový prvok. Statický systém je zvolený ako tuhé spojenie medzi stenami a spodnou doskou nádrže. Steny sú navrhnuté hrúbky (120, 140, 160, 180, 200, 250 mm) podľa požiadavky.
Spodná doska je navrhnutá min. 150 mm. Stropná doska je navrhnutá min. hrúbky 160 mm. Jednotlivé hrúbky dna, stien a stropu sú predmetom statických výpočtov podľa požiadavky a priestorového umiestnenia šachty. Železobetónová šachta je vyrobená z triedy betónu C25/30.

Účel a spôsob použitia

Železobetónová nádrž sa využíva ako šachta, do ktorej je možné zabudovať rôzne technologické vystrojenia, ako sú ventily, meradlá na prietok vody, AT stanice a podobne. Šachta môže byť doplnená vstupným rebríkom alebo poplastovanými stúpadlami podľa požiadavky odberateľa.

Celá výrobná rada je uvedená v katalógu na stranách 26 až 29