Odlučovače ropných látok

Nachádzate sa tu

Odlučovač ropných látok je zariadenie, ktoré je vyrobené zo železobetónu triedy C35/45 XF4 s trojvrstvovým ochranným polyuretánovým náterom.

Odlučovač ropných látok je zariadenie, ktoré je vyrobené zo železobetónu triedy C35/45 XF4 s trojvrstvovým ochranným polyuretánovým náterom, ktorý zabezpečuje dokonalú a bezproblémovú údržbu zariadenia, zvyšuje odolnosť betónu voči ropným látkam a zabezpečuje nulovú nasiakavosť betónu. Odlučovač je vybavený samočinným uzáverom na výtoku. ORL sa používa na odlúčenie voľných ropných látok z odpadových a dažďových vôd. Zariadenie sa musí podrobovať pravidelnej kontrole a údržbe, len tak bude jeho funkcia dlhodobo účinná. Každé jedno zariadenie je vyrobené s požadovanými parametrami v zmysle normy EN 858-1,2 a s bezpečnostným faktorom 10, čo pri dnešných klimatických podmienkach znamená vyššiu ochranu pred preplňovaním zariadenia a možným vyplavovaním obsahu zariadenia na okolitý terén cez vstupné komíny a poklopy. Takýto jav je veľmi častý pri poddimenzovaných zariadeniach, kde nie sú dodržané základné požadované parametre, ako sú užitočný objem, minimálna plocha odlučovača, kalojem a čas zdržania.

Vlastnosti

  • Absolútna tesnosť a vysoká chemická odolnosť zabezpečená vnútornou ochrannou náterovou vrstvou
  • Ľahká údržba a minimálne prevádzkové náklady vďaka inovatívnemu koalescenčnému filtru, ktorý sa ľahko čistí priamo v odlučovači
  • Nákladovo efektívný vzhľad s minimálnymi nárokmi na zabudovanie s navrhnutým vnútorným vystrojením
  • Jednoduchá manipulácia vďaka spoľahlivému závesnému systému a veľmi jednoduchá montáž stropnej dosky vďaka gumovému tesneniu vyrobenému z materiálu NBR a skrutkovému spoju nádrž-stropná doska. Vďaka tomuto riešeniu je dokonalá vodotesnosť spoja a odpadá dodatočné utesňovanie špáry.
  • Ľahký prepoj kanalizačých rúr cez zabudovaný PVC prechod pre vstup a výstup

Miesta použitia

  • Diaľnice a cesty
  • Čerpacie stanice
  • Parkovacie plochy, garáže, dielne
  • Odpočívadlá alebo autoumyvárky
  • Hypermarkety a logistické centrá

 

Väčšie prietoky na vyžiadanie