Retenčná nádrž

Nachádzate sa tu

Retenčné nádrže sú zakryté podzemné vodotesné nádrže s odtokom a využívajú sa na zadržanie dažďovej vody.

Retenčné nádrže sú zakryté podzemné vodotesné nádrže s odtokom a využívajú sa na zadržanie dažďovej vody buď s možnosťou ďalšieho využitia, ako je polievanie, prípadne využitie vody na technické účely, alebo bez využitia vody s možnosťou regulovaného odtoku. RN slúžia na spomalenie odtoku vody z územia. Reguláciu odtoku vody je možné vykonať pomocou regulátora odtoku alebo čerpadlom. Železobetónové nádrže sú vyrábané z betónu triedy C 30/37. Spoj stropnej dosky a nádrže je tesnený cez gumové tesnenie. Stropná doska je pomocou skrutkových spojov priskrutkovaná k nádrži. Spoj je vodotesný a trvale pružný. RN môže pozostávať z jednej nádrže, alebo v prípade potreby väčšieho retenčného objemu je možné vytvoriť tento objem vyskladaním a prepojením viacerých nádrží medzi sebou. Jednotlivé nádrže sú prepájané PVC rúrami cez prestupy a gumové tesnenia, ktoré sú zabudované v nádržiach už pri samotnej výrobe. Vodotesnosť týchto prestupov je dokonalá a montáž je veľmi jednoduchá a rýchla.

Variabilnosť rozmerov nájdete v katalógu na strane 21