Železobetónová nádrž 6000x2900x2500 mm

Nachádzate sa tu

Železobetónová nádrž 6000x2900x2500 – 3750 mm je podzemná nádrž a bola vyvinutá z dôvodu požiadavky trhu na potrebu väčšieho objemu, alebo priestorových možností  v jednej nádrži.

Vyrobená je z betónu triedy C35/45 a v prípade použitia nádrže v blízkosti komunikácií, kde nádrž prichádza do styku s rozmrazovacími prostriedkami je vyrobená z betónu triedy C35/45 XF4.

Nádrž je možné použiť na uskladnenie splaškových vôd, dažďových vôd, alebo je možné do tejto nádrže uložiť technológiu.

Výhodou tejto nádrže je rýchla a bezproblémová montáž. Nádrž sa skladá z dvoch, alebo troch častí podľa požiadavky. Jednotlivé prvky sú spájané cez gumové tesnenie skrutkovým spojom. Pospájaním viacerých nádrží dohromady  je možné vybudovať veľkoobjemovú nádrž podľa potreby.

V roku 2017 sme tento druh nádrže dodávali na mnohé stavby napríklad: Herberia Košice, BROSE Prievidza, Logistický park Nitra, Amazon Sereď.

Publikované dňa 23. marec 2018